Menu

Hoe

aanmelden

Aanmelden kan door het contactformulier in te voeren zie het blokje DIRECT AANMELDEN. Wij nemen telefonisch of via mail contact met u op. Wanneer u belt treft u de voicemail,  met een uitgaand bericht.  Tijdens het behandelen nemen we doorgaans de telefoon niet op, dit kan afleiden. Tussen 11.45-12.00 hebben we gelegenheid de telefoon persoonlijk aan te nemen. Behandeling is altijd op afspraak.

WERKWIJZE

De eerste afspraak bestaat uit het inschrijven en een vraaggesprek waarin dieper wordt ingegaan op de klachten. Voor het inschrijven is het volgende belangrijk: de verwijzing, de verzekeringspas en een geldig indentiteitsbewijs van de cliënt. Alleen met deze drie items heeft u recht op vergoeding, de verzekeringsgegevens worden direct gekoppeld en verwerkt in ons systeem.

Tijdens de volgende afspraken zullen er onderzoeken plaatsvinden. Na deze onderzoeken zullen de resultaten en het behandelplan met u besproken worden. Daarna starten de behandelingen. De afspraken vinden wekelijks op (doorgaans) vaste tijden plaats en duren maximaal 25 minuten. In specifieke gevallen kan de behandeling aan huis plaatsvinden, dit zal in overleg met uw huisarts/verwijzer worden afgesproken. Tijdens de behandeling wordt er geoefend. De oefeningen worden meegegeven en dienen thuis geoefend te worden. Bij de behandeling van kinderen is het belangrijk dat de ouders regelmatig bij de behandeling aanwezig zijn. Zo kunt u zien wat er geoefend wordt en hoe u dat thuis kunt toepassen. Regelmatig wordt met u het verloop van de behandeling besproken worden. Het behandelplan zal indien nodig aangepast worden.

VERWIJZING

De arts schrijft een verwijzing, met een verwijsdatum, verwijsdiagnose en een handtekening. Deze neemt u bij het eerste consult mee en blijft in het bezit van de logopedist. Ook gebruiken we borgmail en Zorgdomein. Het kan zijn dat de verwijzing hiermee naar ons is gestuurd. Dan hoeft u niet een uitgeschreven verwijzing mee te brengen.

SAMENWERKING

Wij werken samen met verschillende disciplines, bijvoorbeeld huisartsen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen, leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders, kinderartsen, etc. Tevens werken we samen met stottertherapeuten van Logopediepraktijk Wateringse Veld en stottercentrum Gouda.

Het is belangrijk om uw behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen en om het maximale resultaat te behalen. Wij vragen altijd eerst  toestemming om contact op te nemen met andere disciplines, mocht dat van belang zijn voor het behandelproces.

VERGOEDING

In 2023 wordt logopedie vergoed uit de basisverzekering. Er is geen aanvullende verzekering nodig.
Wel wordt de logopedische behandeling bij volwassenen vanaf 18 jaar verrekend met het eigen risico.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.  Bij alle gecontracteerde verzekeraars geldt dat ze een eigen (lager) tarief hanteren en uitbetalen. Dit is vastgelegd in een contract wat door ons is ondertekend. Oók voor 2022.

TARIEVEN

Individuele reguliere zitting    25 minuten € 43,00
Specifieke individuele zitting pré-verbale logopedie € 86,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 25,00
Instructie/overleg ouders/ verzorgers van cliënt 25 minuten € 43,00
Telefonische zitting * € 22,00
Overleg met derden (te declareren aan derden) per 30 minuten  ** € 43,00
Verslaglegging aan derden muv verwijzer (te declareren aan derden) per 30 minuten** € 43,00
Toeslag voor overleg aan huis/instelling € 25,00
Niet nagekomen behandeling/ te laat afgemelde behandeling ** € 35,00

 *wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed ** wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed

VERHINDERING

Afspraken dienen ten minste 24 uur van tevoren te worden afgezegd, het liefst op het mobiele telefoonnummer van de behandelend logopedist.

De behandelend logopedist ontvangt graag de afmelding op haar mobiele telefoonnummer (bericht/Whatsapp/ingesproken bericht), welke aan u is meegegeven bij het eerste consult. De logopediepraktijk is via email info@delogopediepraktijk.nl, altijd bereikbaar; ook in het weekend.

Indien u een afspraak niet bent nagekomen of minder dan 24 uur van te voren heeft afgezegd (ongeacht de reden, dus ook bij ziekte) betaalt u de kosten voor het verzuim zelf €35,00.

BETALINGSVOORWAARDEN

U dient in het bezit te zijn van een geldig verzekeringsbewijs. Eventuele facturen (no-show-factuur of niet op medische verwijzing) dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Wijzigingen inzake de zorgverzekering moeten direct aan de behandelend logopedist worden doorgegeven. Uiterlijk voor half januari. Bij het eerste consult krijgt u de praktijkinformatie mee, hierin staat dit vermeld.

PRIVACY volgens AVG

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@ldelogopediepraktijk.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 0152579054.