Menu

Wat

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken nodig. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt vijfentwintig minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden, dit alleen op advies en verwijzing van de arts. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de logopedische hulpvraag.

Vergoeding

De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar na verwijzing van de arts. Een verwijzing is dus altijd nodig. Voor volwassen cliënten dient rekening gehouden te worden met het eigen risico. Afspraken hierover vindt u in de polisvoorwaarden van uw verzekering. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld (NZa tarief). Uw verzekering hanteert doorgaans een ander (lager) tarief. Hiervoor is getekend en mee akkoord gegaan door de logopedisten. Logopedie zit in het basispakket; zowel voor kinderen als voor volwassenen. Met alle zorgverzekeraars is een contract afgesloten. Dit geldt ook voor het komende jaar.

Belangrijk

Bij het eerste consult neemt u mee:

  • VERWIJZING
  • VERZEKERINGSPAS
  • GELDIG IDENTITEITSBEWIJS VAN DE CLIËNT

Waarneming

Indra en Iris nemen waar nodig voor elkaar waar. Zij kunnen ook in nood een beroep doen op Anouk Hoogland en Kasia Kijewska. Met hen is er een goede samenwerking en intercollegiaal overleg.

Privacy & specifieke informatie

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF. Voor informatie over de specifieke mogelijkheden voor de behandeling van logopedische stoornissen wordt u verwezen naar de uitgebreide informatiefolders.