Menu

Stotteren

In de praktijk zien we veel kinderen met onvloeiendheden in het spreken. In de ontwikkeling is dit een normale fase, omdat de spraak en taal samen komen. Deze ontwikkeling is complex. De sociaal-emotionele ontwikkeling is ook in volle gang. Het is belangrijk dat we in kaart brengen of het een normale ontwikkelingshobbel is van spraak en taal en denken en gevoel, wat samen leert groeien, of dat het zich verder ontwikkelt in stotteren. De kans dat het kind van het stotteren afkomt is tot het 7e jaar het grootst.  We begeleiden ouders met jonge kinderen die niet-vloeiend spreken. Belangrijk is dat er geen spanning ontstaat bij ouders en kind, als er niet-vloeiendheden zijn. Vaak wordt de spraak- en taalontwikkeling in kaart gebracht en kijken we samen of het onschuldige haperingen zijn of dat het risico op stotteren groot is. Onze collega Kasia Kijewska is hierin de specialist www.logopeda.nl . Ook werken we samen met logopediepraktijk Wateringse Veld, de logopedisten aldaar zijn stottertherapeut http://www.logopediewateringseveld.nl/onzepraktijk.htm . Het is belangrijk om in een vroeg stadium de kinderen en ouders te begeleiden. Het idee is: stotteren mag!

Ons doel is niet om kinderen vloeiend naar huis te sturen. Ons doel is dat de kinderen en ouders positief met stotteren omgaan, waardoor er geen extra spanning op de niet-vloeiendheden ontstaan. Losse herhalingen leveren vaak geen belemmeringen op voor het kind om goed te functioneren. Vechten tegen stotteren leidt echter tot gespannen blokkades, wat het spreken moeilijker maakt.

Voor ouders is het vaak lastig te accepteren dat stotteren mag. Het is echter de enige manier om uw kind te helpen.

De volwassen stotteraar:  Stotteren kan u behoorlijk belemmeren in het vrij uiten. We werken eraan dat u uw eigen ruimte weer inneemt en in uw kracht gaat staan. U bepaalt hoe uw ruimte eruit ziet en wie die ruimte inneemt. U komt weer in verbinding met uw basis en vanuit daar komt u steviger in uw schoenen te staan. U zult zien dat stotteren hierdoor lastiger wordt. Indien nodig wordt er samengewerkt met een stottertherapeut.